Vårt yrke är vackert

– Som lärare hjälper jag barnen att bli kompetenta och sociala medmänniskor som fungerar i samhället, med förståelse för vår omvärld och kunskaper om vilka rättigheter, skyldigheter och möjligheter de har. Ett vackert yrke när man tänker på det, säger Nelly Bonner.

Flera i Nelly Bonners familj är lärare så hon visste vad hon gav sig in på när hon gjorde sitt yrkesval. Men avgörande var ändå intresset för människor.
– Jag visste att jag ville jobba med något som kändes värdefullt. I valet mellan att bli i barnmorska eller lärare fastnade jag för läraryrket eftersom det ju är ett lite längre projekt att ta sig an.

Relationen till eleverna är grunden för Nelly Bonners undervisning. Med hjälp av tillämpad beteendeanalys (TBA) stärker hon önskade beteenden hos eleverna. 
– När den sociala biten fungerar är det lätt att hjälpa dem lyckas med kunskapsbiten. Alla ska känna sig trygga. Gör de något tokigt blir jag inte arg, utan vägleder dem genom att bekräfta positiva beteenden. Till exempel att räcka upp handen istället för att prata direkt. Och som häromdagen, när en elev äntligen tog av sig ytterskorna vid skogränsen. Då blir jag stolt över eleven och känner att jag lyckats.

Att möta och skiljas från elever ger bestående minnen.
– Man ska få vara med dem i tre år minst. Man känner dem inte, men ska lära känna dem… säger Nelly Bonner och ser lycklig ut när hon tänker på det.
– Jag har hittills bara hunnit lämna över en grupp, men så mycket kärlek jag fick! De hade skrivit en låt till mig. Jag älskar de elever jag har och de jag har haft!

Förutom den bekräftelse som barnen ger, är återkopplingen från skolledning och vårdnadshavare viktig för känslan av att utvecklas i yrkesrollen. Och samspelet med kollegerna är en nödvändighet för att utveckla undervisningen och ett sätt att själv utvecklas, menar Nelly Bonner.
– Om vi samarbetar blir det lättare för eleverna att lyckas. Kollegialt lärande gör att vi kan skära ned på arbetsuppgifter, man behöver inte göra allting själv.

På Katarina Södra arbetar lärarna med nyckellektioner mot lärandemål. Man studerar varandras beteende under lektionen och ger feedback. Skolan samarbetar även med andra skolor inom staden när det gäller bedömning och utveckling, för att inspirera och inspireras.

Nelly Bonner tycker att skolan är välfungerande på många sätt och försöker att inte bli alltför påverkad av det som skrivs i media.
– Sedan kan jag känna mig ledsen för att barnen inte får mer resurser. Med mer resurser skulle vi kunna ha två lärare per klass eller mindre gruppstorlekar, köpa mer material, ta del av mer

kultur och göra fler studiebesök. Men vi har en fantastisk skola i Sverige. På vår skola tycker eleverna om att gå i skolan och vi har mycket bra resultat. Vi lyckas med så mycket!

Läs hela artikeln i tidningen LÄRA

Annebritt Ullén

Dela:
Kategorier: