Rektorsbrev

Hej,

Terminen har gått i en rasande fart och våra elever har nyligen haft ett välförtjänt höstlov. Det sjuder av verksamhet i Katarina Södra skola och här följer ett litet axplock av alla de aktiviteter som pågått under terminen.

Tidigare under hösten begav sig våra elever i åk 5 traditionsenligt till Hellas för en heltidsdag som präglades av friluftsliv och naturslöjd . Eleverna övades i alltifrån samarbetsövningar till att koka tallbarrs te. En mycket uppskattad dag av såväl elever som pedagoger. I åk 3 har nu alla elever spelat schack och samtliga barn har lärt sig spelreglerna under fritidstid. Det är med stort intresse som eleverna tränas att använda olika tankemönster och logiskt tänkande. I Åk 4 och 5 så har eleverna arbetat med att skriva ett eget sommarprat där de sedan har spelat in sina alster. Det är härligt att se lärarnas entusiasm kring de fina program som levererats av eleverna! På Klubben har eftermiddagarna ägnats åt att dreja, spela pingis, använda photoshop och nu under senare tid även programmering med Blue - Bots. Under bild - och matematiklektionerna så har eleverna i åk 6 arbetat med skala och förstorat Barbiedockor. Nu är bilderna klara och snart stundar spännande diskussioner kring proportioner och elevernas reflektioner kring resultatet!

Vi har under hösten haft årets första föräldraråd som nu har bytt namn till skolråd. Det var ett mycket givande och trevligt möte med många engagerade föräldrar. Jag tycker att det var särskilt spännande att höra alla goda idéer om hur vi gemensamt kan utforma framtida möten. Nästa skolråd äger rum den 28 november och temat för tillfället är kommunikation.

Pedagogerna har fortsatt vårt utvecklingsarbete kring "synligt lärande". Det handlar om att synliggöra lärprocessen för eleverna, arbeta med stödstrukturer i undervisningen samt öva eleverna i att våga ta sig an de utmaningar det innebär att lära sig något nytt. Under hösten gjorde våra förstelärare en mycket uppskattad föreläsning om vårt utvecklingsarbete vid den årliga konferensen Leda lärande, där samtliga skolledningar och förstelärare inom Stockholm stad bjuds in.

Under detta läsår pågår en rad utbildningssatsningar kring digitalisering och programmering med anledning av att vi har reviderade styrdokument som träder i kraft 1 Juli 2018. De nya skrivningarna i läroplanen ska medverka till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället, stärka förmågan att använda digitala system, förstärka förmågan att lösa problem och realisera idéer i handling med hjälp av digitala verktyg samt förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. (https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/... ). På Katarina Södra skola har delar av personalen påbörjat utbildning inom programmering och samtlig personal kommer framöver att ägna konferenser åt gemensamma föreläsningar och workshops för förberedelse inför kommande läsår. Eleverna kommer löpande att få prova på att arbeta med programmering såväl under skoltid som under fritidstid.

Varma hösthälsningar

Louise Karlsson

Rektor

Dela:
Kategorier: