Till innehåll på sidan

Om skolan

Katarina Södra skola

Vår skola är den äldsta av östra Södermalms skolor och byggdes 1888! Vi satsar mycket på god språk- och läsutveckling och följer regelbundet upp våra elevers läsutveckling. Eleverna läser engelska från och med år 1 och i sexan kan man välja tyska, franska eller spanska. Vi har språkstudio för barn som är nyanlända till Sverige.

Vi har ett bra skolbibliotek, som tillsammans med lokalerna för alla praktiska och estetiska ämnen finns högst upp i skolan som en kulturvåning.

Våra barn erbjuds daglig rörelse. Vi har idrottssal och rörelserum samt en stor skolgård för aktiva lekar. Skolan ligger i topp i tävlingar mellan Stockholms skolor vad gäller bordtennis, schack och simning.

Vi arbetar mycket med elev- och föräldrainflytande. Eleverna har klassråd regelbundet och skolan har ett elevråd, ett matråd och ett skolråd.

Skolan har ett eget kök där all mat till barnen tillagas. Här serveras skollunch till alla och mellanmål till de elever som går på fritids eller fritidsklubb. En stor del av råvarorna som används är ekologiska och närproducerade.

På grund av allergi är vår skola helt nötfri. Detta innebär att nötter inte får tas med överhuvudtaget.

Vi på skolan tar vårt arbete på fullt allvar och målet är att eleverna ska utveckla ett stort egenansvar för sitt lärande, och bli goda kamrater och därmed bidra positivt till skolans rykte.

Dela:
Kategorier: