Till innehåll på sidan

Välkommen till ett nytt läsår

Onsdag den 19/8

Skolstart enligt följande tider;

 

Åk 1 samlas på gården vid flaggstången med en vårdnadshavare enligt följande tider:

1A kl. 9.30, 1B kl.9.40 och 1C kl.9.50. Skoldagen slutar kl.13.00.

Alla elever i åk 2–6 börjar höstterminen i sina klassrum och föräldrar lämnar sina barn på skolgården. Tiderna för första skoldagen är enligt följande och ingång via Katarina Bangata:

Åk 2 kl.9.00 – 13.00                                  Åk 5 Kl.9.30 – 13.30

Åk 3 kl.9.10 – 13.00                                  Åk 6 Kl.9.30 – 13.30

Åk 4 Kl.9.20 – 13.30 samling vid fotbollsplanen                               

Förskoleklass samlas på gården vid flaggstången med en vårdnadshavare. Grupp A kl.10.00 och skoldagen avslutas kl.11.30. Grupp B samlas kl.13.00 och skoldagen avslutas kl.14.30. Föräldrar hämtar sitt barn vid flaggstången på skolgården vid skoldagens slut.

Fritidshemmet för åk F-3 samt Klubben tar vid efter skoldagens slut. 

Från torsdagen den 20 augusti följer eleverna ordinarie schema. Språkval och hemkunskap startar vecka 35.

Med vänlig hälsning

Louise Karlsson
Rektor

Dela:
Kategorier: