Rektorsbrev oktober/november 2016

Rektorsbrev oktober/november 2016

Hej!

Hösten är här och trots att det börjar bli mörkt så har den ändå varit ganska skön fram till nu.

Gissningsvis är väl regn och rusk att vänta. Tänk då på att skicka ordentliga regnkläder och stövlar med barnen. De behöver frisk luft även när det regnar. Vi ska se till att det finns skoskydd i kapprummen för er föräldrar.

Biträdande rektor

I förra brevet berättade jag att en ny biträdande rektor efter Hossein (som nu jobbar i Hässelby) var anställd och skulle börja jobba hos oss i mitten av november. Nu blir det inte så eftersom hon valt att göra andra saker. I stället är vår specialpedagog Eva Berg t.f. biträdande rektor fram till dess att vi rekryterat en ny. Rekryteringsprocessen startar inom kort.

Nya elever

Nu under hösten har vi börjat fylla på i våra klasser med nya elever. Vi har gott om plats i flera av våra årskurser och enstaka platser i andra.

I det f.d. äldreboendet Vintertullen har nu ett antal tillfälliga (ca 2 år) lägenheter ställts i ordning för nyanlända familjer, som fått asyl. Och flera av barnen från dessa familjer får nu plats i Katarina Södra skola.

För vår del är det oerhört positivt att kunna erbjuda skolplacering eftersom vi har både plats och kompetens. Och vi vet att våra nya elever får goda förutsättningar att klara sina studier i den goda lärmiljö, som Katarina Södra skola utgör.

Visibel learning/synligt lärande

Vi har nu startat arbetet med att göra elevernas lärande mer synligt både för dem själva och oss pedagoger och även för er som föräldrar/vårdnadshavare. Detta innebär att vi måste utveckla undervisningen och skapa lärmiljöer, som stöder elevernas lärande. Vi har hjälp av skickliga utbildare, som utmanar oss i vårt tänkande kring undervisning och lärandeuppdrag. Det här rör också i högsta grad fritids eftersom fritidsaktiviteterna starkt bidrar till elevernas lärande och att de når kunskapskraven. Den 2 november har vi en heldagsutbildning för alla lärare/fritidslärare.

Föräldraråd

Onsdagen den 19 oktober hölls läsårets första föräldraråd.

Vi tittade både på vår Likabehandlingsplan och vår Verksamhetsplan.

Minnesanteckningarna från mötet kommer att läggas ut på hemsidan.

Föräldrarådets kalendarium för vårterminen ser ut som följer:

18/1 Förmöte

1/2 Föräldraråd

Då kommer 2017 års Verksamhetsplan att presenteras och diskuteras.

17/5 Förmöte

31/5 Föräldraråd

Då kommer elevenkäterna att presenteras och diskuteras, som en del i utvärderingen av Likabehandlingsplanen.

I samtliga fall startar mötena 18.00 och pågår längst till kl. 19.30.

Snart höstlov!

Hoppas alla får det lite skönt.

Hälsningar

Margareta Scherman

Dela:
Kategorier: