Rektorsbrev augusti 2017

Hej & varmt välkomna till ett nytt läsår vid Katarina Södra skola!

Nu har vi äntligen startat igång det nya läsåret och sedan uppstarten har det fullkomligt sprudlat av gemensamma aktiviteter och samarbete kring våra värdeord "trygghet, kunskap, respekt, inflytande och ansvar". Eleverna har skapat, pratat, diskuterat och resonerat kring betydelsen av dessa så viktigt ord och hur vi gör dem levande i vår vardag, varje dag.

 

Jag heter Louise Karlsson och det är med glädje som jag har tillträtt tjänsten som rektor. Det ska bli spännande att under den första tiden få möjlighet att lära känna elever och personal, för att tillsammans fortsätta ett fokuserat arbete enligt vårt kunskapsuppdrag. Jag har arbetat inom skolan i över 20 år, med en bakgrund som lärare och specialpedagog. De senaste sex åren har jag arbetat som skolledare. Det är oerhört spännande, att dagligen få bedriva skolutveckling tillsammans med andra. Där målet är att skapa den bästa av skolor så att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling.

Skolledningen består sedan augusti även av Partow Khademi, biträdande rektor och ansvarig för årskurserna 3-6, Ann-Britt van Aarem tf. biträdande rektor och ansvarig för årskurserna F-2 samt Yvonne Engberg, tf. biträdande rektor med ansvar för fritidshemmen.

Fortsättningsvis kommer jag att skriva rektorsbrev varannan månad där syftet är att berätta om vad som pågår i vår verksamhet.

Ännu en gång, vi önskar elever och vårdnadshavare ett varmt välkommen till ett nytt läsår och ser fram emot att träffa er alla framöver!

Louise Karlsson

Rektor

Dela:
Kategorier: