Till innehåll på sidan

Mellanstadiet

Vår värdegrund innebär att alla har rätt till trygghet, kunskap, respekt, inflytande och att alla tar ansvar.
Verksamheten bygger på en helhetssyn, som omfattar barnets hela dag. Vi arbetar förebyggande mot olika former av kränkningar utifrån samtliga diskrimineringsområden i vår Likabehandlingssplan.

Mellanstadiet arbetar med "En läsande klass" för att utveckla elevernas läsförståelse. Även andra läsprojekt genomförs. Världsbokdagen uppmärksammas varje år med ett temaarbete.
Ett skrivprojekt i åk 5 och 6 som genomförs varje år är novellskrivande inför "Novelldagen" den 10 december. Detta avslutas med en uppklädd och lite extra festlig novellunch.

I matematik utgår vi från testerna i handboken "Förstå och använda tal". Testerna görs en gång per termin i alla åk 4 - 6. Resultaten följs upp och analyseras så att man kan följa kunskapsutvecklingen men också se om undervisningen varit effektiv. Vi följer varje årskurs över tid från åk 4 - 6 för att säkerställa att måluppfyllelsen ökar både på årskurs- och individnivå.
Vi utvecklar arbetssätt för att kunna utmana elever, som behöver utvecklas snabbare. I skolan finns en matteverkstad med praktiskt material, som inspirerar till praktisk matematik. Studiestöd ges varje vecka elever som går på mellanstadiet.

Elever, som inte klarar att nå kravnivåerna för godkänt, får stöd. Barn med betydande svårigheter och som inte har möjlighet att utveckla sitt lärande och nå målen för att de inte klarar stora sammanhang kan erbjudas undervisning i liten undervisningsgrupp.

Eleverna i åk 4 och 5 deltar återkommande varje år  i ett sagoprojekt, som genomförs i samarbete med Kultiviva. Sagoberättaren kommer till skolan och träffar eleverna och berättar (inte läser!) foksagor samt Odysseen. Eleverna arbetar sedan vidare med skapande verksamhet utifrån detta.

Alla elever i mellanstadiet får välja Elevens val. 85 minuter i veckan avsätts för detta, och då har man chansen att fördjupa sig i något man verkligen tycker om eller vill öva mer på. Exempel på valbara ämnen är skoltidning, slöjd, bild, musik, matematik och bollsport.

Betyg – så funkar det!

Dela: