Till innehåll på sidan

Lågstadiet

Skolan har ett inkluderande arbetssätt, vilket innebär att all undervisning och alla fritidsaktiviteter planeras så att alla har möjlighet att delta. Vår värdegrund innebär att alla har rätt till trygghet, kunskap, respekt, inflytande och att alla tar ansvar.
Verksamheten bygger på en helhetssyn, som omfattar barnets hela dag. Vi arbetar förebyggande mot olika former av kränkningar utifrån samtliga diskrimineringsområden i vår Likabehandlingssplan.

Lågstadiet arbetar med "En läsande klass" för att utveckla elevernas läsförståelse. I åk 1 - 3 arbetar vi med ABC-klubben, ett material där barnen övar läsning, läsförståelse och att skriva. Även andra läsprojekt genomförs. Skolans bibliotekarie genomför bokprat med elever framför allt i åk 2 för att väcka intresse för läsande men också för att få dem att låna och läsa böcker på "rätt" läsnivå. Eleverna i åk 1 får under våren besök av en sagoberättare. Eleverna arbetar sedan vidare med skapande verksamhet utifrån detta.
Världsbokdagen uppmärksammas varje år med ett temaarbete.

I årskurs 1 - 3 använder vi oss av Nya matematikboken. Vi utgår från testerna i handboken "Förstå och använda tal". Testerna görs en gång per termin i åk 1 - 3. Resultaten följs upp och analyseras så att man kan följa kunskapsutvecklingen men också se om undervisningen varit effektiv. Vi följer varje årskurs över tid från åk 1 - 3 för att säkerställa att måluppfyllelsen ökar både på årskurs- och individnivå.
I skolan finns en matteverkstad med praktiskt material, som inspirerar till praktisk matematik.

I lågstadiet kan stöd i svenska och matematik ges av speciallärare. Barn med betydande svårigheter och som inte har möjlighet att utveckla sitt lärande och nå målen för att de inte klarar stora sammanhang kan erbjudas undervisning i liten undervisningsgrupp.

 

 

 

Dela: