Till innehåll på sidan

Fritidshemmen

Skolan har ett inkluderande arbetssätt, vilket innebär att all undervisning och alla fritidsaktiviteter planeras så att alla har möjlighet att delta. Vår värdegrund innebär att alla har rätt till trygghet, kunskap, respekt, inflytande och att alla tar ansvar.
Verksamheten bygger på en helhetssyn, som omfattar barnets hela dag. Vi arbetar förebyggande mot olika former av kränkningar utifrån samtliga diskrimineringsområden i vår Likabehandlingssplan.

På lågstadiet utgår vi från fritidshemmets didaktiska områden: leken, barns inflytande och värdegrund, socialt samspel, tematiskt arbete, barns egen kultur samt praktiskt och estetiskt arbete när verksamhet och aktiviteter planeras. På fritids använder man ett grupporienterat arbetssätt där relationerna barn emellan och mellan barn och vuxna är viktiga redskap.
Eleverna ska ges möjlighet att aktivt delta i valet av olika aktiviteter på fritids. Aktiviteterna bygger på lek och skapande arbete. Fridshemmen genomför Fritidsråd med sina elever.

Dela: