Till innehåll på sidan

Förskoleklass

.

Förskoleklassen på Katarina Södra skola håller till i den norra delen av skolan. Det är stora och ljusa lokaler som ligger i direkt anslutning till Lilla gården, som är en del av Katarina Södras stora skolgård. Personalen i förskoleklassen arbetar med Bornholmsmodellen. Arbetet med språkutvecklingen sker systematiskt och utifrån den gemensamma planering som förskollärarna gör. Arbetet med Bornholmsmodellen är den första delen av läsutvecklingen och arbetet sker utifrån bilder, konkret material och språklekar. Ett annat material förskoleklassen arbetar med är ABC-klubben, som även det kretsar kring den första läsutvecklingen. Eleverna screenas en gång varje termin för att vi ska kunna följa varje elevs läsutveckling och ge stöd till elever, som behöver det och extra utmaningar till elever, som kommit längre i sin läsutveckling. Specialpedagogen på vår skola är involverad i arbetet med språk/läsutvecklingen i förskoleklassen.

Skolan har ett väl utvecklat samarbete mellan skola och fritids där verksamheterna stöttar varandra. Fritidshemmet i förskoleklassen utgår från fritidshemmets didaktiska områden: leken, barns inflytande och värdegrund, socialt samspel, tematiskt arbete, barns egen kultur samt praktiskt och estetiskt arbete när verksamhet och aktiviteter planeras. På fritids använder man ett grupporienterat arbetssätt där relationerna barn emellan och mellan barn och vuxna är viktiga redskap.
Eleverna ska ges möjlighet att aktivt delta i valet av olika aktiviteter på fritids. Aktiviteterna bygger på lek och skapande arbete. Fridshemmen genomför Fritidsråd med sina elever.

Har du frågor kring eller vill söka plats i förskoleklassen, kontakta Ann-Britt van Aarem, ann-britt.van.aarem@edu.stockholm.se, 076-1242 485.

Dela:
Kategorier: