Skolans regler

Regler för mig som elev på Katarina södra skola

 •  Jag ska respektera alla människors lika värde och visa det i ord och handling.
 •  Jag ska komma i tid till lektionerna och ha med mig det material, som jag ska använda. Jag ska bidra till arbetsro i klassen.
 •  Jag ska respektera de rutiner som gäller i olika delar av skolan och följa de anvisningar som personalen ger mig.
       (T.ex inte lämna skolgården utan tillstånd, inte ta med saker som kan skada eller störa andra).
 •  Jag ska medverka till en god arbetsmiljö, både för mig själv och andra.
 •  Mobiltelefon ska vara avstängd under lektion och fritidsaktivitet. Undantag är om din lärare tillåter dig att använda den som arbetsredskap. 
      Om mobiltelefonen/andra föremål stör har din lärare/fritidslärare rätt att enligt skollagen omhänderta den till dess att du går hem för dagen.
 •  Jag ska ta ansvar för att skolans inre och yttre miljö är fin. (T.ex inte klottra eller skräpa ner och jag ska städa efter mig när det behövs).
 •     Jag ska inte utsätta mig själv eller andra för fara. (T.ex inte sparka, slå eller ta stryptag på någon. Inte heller kasta snöboll).
 • Jag ska inte ha med mig dyra saker till skolan. Skolan ersätter inte om de kommer bort eller går sönder

Vad händer om jag inte följer reglerna

 Vid upprepade försena ankomster får jag ta igen förlorad undervisningstid.

 Om jag stör övriga klassen under lektion kan jag eleven visas ut ur undervisningslokalen för resten av den av lektionen. (Skollagen)

Om jag bryter mot övriga regler

1. Talar någon vuxen med mig om det som hänt.

2. Den vuxna talar med mig och ringer hem till mina föräldrar.

3. Jag får delta i ett möte på skolan tillsammans med mina föräldrar och skolans personal.

4. Möte i skolan med mig, mina föräldrar, personal och rektor.

Där gör vi en plan för hur jag ska följa reglerna

 

Dessa regler har tagits fram av personal, elever och föräldrar vid Katarina Södra skola.

Dela:
Kategorier: