Skolledning

Skolledningen utgörs av Louise Karlsson (rektor), Partow Khademi (biträdande rektor årskurs 3-6), Ann-Britt van Aarem (tf biträdande rektor årskurs F-2) samt Yvonne Engberg (tf biträdande rektor fritidshem)

Säkrast är att boka en tid med respektive person om det är något speciellt du vill ta upp.

Du når dem lättast via deras mejladresser nedan.

Antal: 4