Skolledning

Skolledningen utgörs av Louise Karlsson (rektor) och Partow Khademi (biträdande rektor åk 4-6).

 

Antal: 4