Föräldrarådet

Protokoll, föräldraråd 31 maj 2017

Närvarande: Margareta Scherman (rektor), Peter Grönlund (2c), Anna Åkerlund (1a), Karl Nilsson (1b), Yasmin Wain (Fb), Sandra Persson (3c).

Föräldrarepresentanterna hade med sig följande 10 frågor från föräldrar till barn i olika klasser på skolan.

 

Var är proteinet vid de vegetariska matdagarna i skolan? När det t.ex. serveras pasta med pesto, nudelsallad med våriga grönsaker eller potatisfritata med färska örter.

Margareta har diskuterat frågan med Maria som är kökschef på skolan. Maria säger att proteinet finns på salladsbordet dessa dagar i form av bönor och linser. Vi hänvisas också till websidan www.skolmatsverige.se där det finns utvärderingar av maten på skolan. Katarina södra skola har nästan bra mat och detta ”nästan” beror på att skolan serverar Bregott och mellanmjölk vilket anses som för feta alternativ enligt Margareta. Yasmin (Fb) kommer även att ta direktkontakt med Maria för att diskutera det vegetariska matutbudet som skolan serverar.

 

Kommer samarbetet med föräldrarådet att fortsätta på samma sätt med den nya rektorn? Finns det möjlighet att träffa den tillträdande rektorn vid föräldrarådet den 31 maj?

Tillträdande rektor heter Louise Karlsson och börjar den 1 juli. Höstens första föräldraråd blir den 3 oktober kl.18. Föräldrarådsrepresentanterna bestämmer tillsammans med nya rektorn formen för mötet.

 

Finns det låsta toaletter på skolan som inte används? Om så är fallet, varför?

Enligt vaktmästaren på skolan finns det inga låsta toaletter. Det är endast om toaletten är trasig som toaletten kan vara avstängd för reparation.

 

Hur ser ni på den digitala kompetensen på skolan? Hur ser skolan på IKT (digital teknik i undervisningen) nu och i framtiden? Finns det digitala läromedel på skolan? Flera föräldrar påpekar att det finns digitala hjälpmedel för elever med dyslexi och undrar om skolan använder det?

Skolans datasystem håller på att bytas ut. Det sker just nu en stor satsning på, och utveckling av, skolans digitala system och resurser. Inköp av datorer och surfplattor pågår för att utöka skolans maskinpark. Det finns redan digital kompetens bland flera lärare på skolan men samtliga lärare kommer att få kompetensutveckling inom digital teknik från och med i höst och framåt. Skolan ämnar starta kurser i programmering för några elevgrupper redan i höst. Vad gäller barn med särskilda behov, t.ex. elever med dyslexi så har de egna surfplattor eller datorer på skolan. Skolan använder digitala hjälpmedel/appar som stöd i klassrummet för dessa elever.

 

När är skolwebben tänkt att utvecklas?

Skolwebben är under utveckling och resultatet av det arbetet bör vårdnadshavarna kunna se under nästa läsår.

 

Hur hanterar skolledningen stor personalomsättning? Flera föräldrar upplever att varken de eller läraren har fått gehör från skolledningen. Vem är ansvarig kring information till föräldrarna? Har biträdande rektor möjlighet att nå föräldrarna via mejl-listor? Hur ser skolans policy ut kring information till föräldrarna?

Det är två personer på skolan som sköter arbetet med att hitta och placera ut vikarier. Skolan har en egen fast vikarie men man använder även bemanningsföretag för att ta in vikarier. Det är dock svårt att hitta vikarier som kan stanna en längre tid.  Information till föräldrarna får varje arbetslag i skolan sköta och inom arbetslaget kan en person mejla ut information till föräldrarna.

 

Många föräldrar betonar att det är extra viktigt att hålla föräldramöte när det är en hög personalomsättning i en klass med många vikarier som avlöser varandra. Kan skolledningen ta på sig ansvaret att ordna så att föräldrarna får information om situationen i klassen då?

Det är viktigt att föräldrarna får information och det finns ett system för hur ofta föräldramöten ska hållas. Det beskrevs i tidigare protokoll januari 2017.

 

När får man information om vilken lärare som tar över klassen? Vid t.ex. bytet från förskoleklass till åk.1.

Senast innan sommarlovet får man information om ny lärare. Skolan vill gärna att någon lärare från förskoleklass följer med upp till åk.1 men även att några nya lärare tar över i åk.1. Detta för att få en blandning av nytt och kontinuitet.

 

Vad finns det för rastaktiviteter förutom fotboll och att klättra i lekställningen? Finns det några styrda rastaktiviteter för olika åldrar?

Skolan är med i trivselledarprojektet som beskrevs i tidigare protokoll hösten 2016. Det innebär i stora drag att några av de äldre eleverna på skolan är trivselledare på rasterna. Deras uppdrag är bl.a. att leda lekar och om någon elev inte har något att göra på rasten så kan man alltid fråga en trivselledare för att få vara med i en aktivitet. Det finns också alltid vuxna rastvärdar i gula västar ute på rasterna. På skolgården finns även en bod där man som elev kan låna saker att leka med på rasten. Skolan har ett instagramkonto där man kan ta del av barnens rastaktiviteter.

 

Vad har skolan för policy gällande leksaker? Får eleverna ta med sig leksaker till skolan?

Eleverna får i allmänhet inte ta med leksaker till skolan. Det förekommer dock att man i klassen/arbetslagen har bestämda dagar då eleverna får ta med sig leksaker.

 

 

Sekreterare: Sandra Persson

Förmöte hösten 2017: 19 september kl.18

Första föräldraråd hösten 2017: 3 oktober kl.18

Dela:
Kategorier: